Patent Başvurusu Nasıl Yapılır - Kemalpaşa Patent Patent başvurusu nasıl yapılır, patent ön araştırma, patent başvuru formu, tarifname, özet ve teknik resimlerin nasıl hazırlanacağını bulabilirsiniz.
Patent Başvurusu Nasıl Yapılır - Kemalpaşa Patent
Sosyal İletişim Kanallarımız 8780/23.Sk.Küçük Çiğli, 35610 Aosb/Çiğli/İzmir +90 212 212 35 17 Kemalpaşa Patent Logo
Kemalpaşa Patent
Kemalpaşa Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 8780/23.Sk.Küçük Çiğli, 35610 Aosb 1790 Çiğli İzmir


Patent Başvurusu Nasıl Yapılır


Patent Başvurusu Nasıl Yapılır

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır, Patent Ön Aştırma, Patent Başvuru Formu, Patent Tarifname, Patent İstemleri, Patent Özeti ve Patent başvurusundaki resimlerim nasıl olması gerektiği konuları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT ) nezdinde yapılacak patent başvurusunda aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır.

Kemalpaşa Patent ' in detaylı açıkladığı  Patent Nereden ve Nasıl Alınır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Araştırma ve Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı ve Faydalı Model Başvuru ve Tescil yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.Yukarıdaki maddeler halinde yazılı başvuru unsurlarının hazırlanması ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda yer almaktadır:

 


KEMALPAŞA PATENT | PATENT ÖN ARAŞTIRMA

KEMALPAŞA PATENT | PATENT ÖN ARAŞTIRMA


Kemalpaşa Patent olarak, patent başvuru yapmadan önce buluş konusu teknik alan ile ilgili ön araştırma yapılmasını tavsiye ediyoruz. 

Birçok başvuru, yeni olmaması nedeniyle patent başvuru sürecinde belge alamamakta veya
mahkemelerde dava konusu yapılmaktadır. Gerek başvuru öncesi yapılan Ar-Ge maliyetleri, patent başvurusu için ödenen resmi ve danışmanlık ücretleri ve en önemlisi zaman kaybı gibi telafisi güç zararları engellemek için mutlaka ön araştırma yaparak, başvurunun yeni olup olmadığı konusunda kesin olmasa bile biraz bilgi ve fikre sahip olmanın önemli olacağını hatırlatmak isteriz. 

Kemalpaşa Patent uzmanlarınca hazırlanan Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı, mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

Başvuru öncesi Türk Patent ve Marka Kurumundan ücretini ödemek kaydıyla ön araştırma yaptırabileceğiniz gibi, Ön araştırmayı kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için yayımlanmış patent dokümanlarına ücretsiz erişim sağlayan internet sitelerini aşağıda bulabilirsiniz. 

1. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Patent Sorgulama ve Araştırma

- Detaylı Arama: https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/detayli 
- Gelişmiş Arama: https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/gelismis-arama 

2. Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO) online patent araştırma veri tabanıdır. Çeşitli ülke ve
patent sistemlerinden 80 milyonun üzerinde patent dokümanına ulaşabilirsiniz.
https://worldwide.espacenet.com/  veya http://tr.espacenet.com/ 

3. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) online patent araştırma veri tabanıdır.
Bu veri tabanı ile 33 milyonun üzerinde patent dokümanına ulaşabilirsiniz
http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf 

4. ABD Patent Ofisi’nin (USPTO) online patent araştırma veri tabanıdır.
http://www.uspto.gov/patents/process/search/ 

5. Google firmasının online patent araştırma veri tabanıdır. Veri tabanı ile ABD patent
dokümanlarına ulaşabilirsiniz.
http://www.google.com/patents 

6. Ayrıca, birçok ulusal ve bölgesel patent ofisinin internet siteleri için
http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp  


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


KEMALPAŞA PATENT | PATENT BAŞVURU FORMU


Patent başvuru formunda aşağıdaki unsurlar bulunmaktadır.

1. Başvuru Bilgileri

- Başvuru Şekli
- Erken Yayın Talebi
- Türkçe Çeviri Süre Talebi
- Referans Numarası
- Patent Sınıfı
- Tarifname Dili
- Buluş Başlığı 
- Tarifname 
- İstem
- Özet
- Resim

2. Başvuru Sahibi

- Adı-Soyadı/Unvanı
- Adres
- Uğruğu
- TC Kimlik/Vergi Numarası

3. Buluş Sahibi

- Adı-Soyadı
- Adres
- TC Kimlik Numarası
- Uyruğu

4. Rüçhan Bilgileri
Rüçhan Çeşidi,  Ülke Sergi Adı, Başvuru Numarası ve Tarih

5. Vekil Bilgisi
Başvuru vekil veya vekil firma aracılığıyla yapılıyorsa vekil bilgisi  yazılmalıdır.

6. Ödeme Bilgisi

- Ödeme Şekli
- Dekont/Ödeme Tarihi:
- Dekont/Provizyon Numarası:
- Tutar

7. Fatura Bilgisi
Ödeme yapan şahıs/şirket bilgileri

8. Diğer Başvuru Sahipleri
(Başvuru Sahibinin Birden Fazla Olması Durumunda Bilgiler Bu Alanda Yer Alacaktır)

9. Diğer Buluş Sahipleri
(Birden Fazla Buluş Sahibi Olması Durumunda Bilgiler Bu Alanda Yer Alacaktır)

10. Diğer Rüçhan Bilgileri
(Birden Fazla Rüçhan Olması Durumunda Bilgiler Bu Alanda Yer Alacaktır)


HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


KEMALPAŞA PATENT | PATENT BAŞVURU FORMU
KEMALPAŞA PATENT | PATENT BAŞVURU ÜCRETİ

KEMALPAŞA PATENT | PATENT BAŞVURU ÜCRETİ


Patent başvuru ücreti, başvuruyla birlikte veya başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde
Türk Patent ve Marka Kurumu' na ödenmeli ve ödemenin yapıldığını gösteren bilgi
TÜRKPATENT'  e gönderilmelidir.


Rüçhanlı başvuru ücretleri, Çevrimiçi (Online) Evrak(ÇES) sistemi üzerinde başvuru formu oluştururken rüçhan bilgileri kısmında belirtilen rüçhan sayısına göre değişmektedir.

Patent başvuru ücretleri, yıllık sicil kayıt ücretlerini araştırma ve inceleme resmi ücretleri ve hizmet ücretlerini ve ortalama toplam maliyetleri patent fiyatları ve faydalı model ücretleri başlıklı yazımızdan inceleyebilirsiniz.Başvuru aşamasında tarifname takımı Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü
Kuruluş Anlaşmasına taraf veya karşılıklılık ilkesini uygulayan devletlerin resmî dillerinden
biri ile verilebilir.

Patent veya faydalı model başvurularında, Türkçe çeviriler herhangi bir bildirime gerek
olmaksızın başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesi gerekmektedir.


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


KEMALPAŞA PATENT | PATENT TARİFNAME


Patent tarifname hazırlanırken aşağıdaki tüm unsurlar dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde şekli noksanlık nedeniyle Türk Patent ve Marka Kurumu noksan bildirimi yapmakta ve iki ay içinde ilgili noksanların giderilmesini istemektedir. Noksanların giderilmemesi veya yasal mevzuata uygun noksanlarının tamamlanmaması nedeniyle  patent başvurusu re'sen reddedilmektedir.

- Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı en önemli kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olarak yazılması gerekmektedir.

- Tarifnamenin en başına “TARİFNAME”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılması gerekir.
Buluş başlığı, başvuru formu ve özet sayfasındaki başlıkla aynı olması gerekmektedir.

- Buluşun anlaşılır olmasını sağlamak adına, tarifnamenin aşağıdaki kısımlardan oluşması
tavsiye edilmektedir.

1. Teknik Alan

Buluşun hangi teknik alanla ilgili olduğu bu kısımda kısaca (birkaç cümle ile) belirtilir.
Örnek:
Buluş, ................. ile ilgilidir.

2. Tekniğin Bilinen Durumu

Buluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için yurt içi ve yurt dışındaki benzer
buluş, teknoloji ya da ürünler (tekniğin bilinen durumu) tarifnamenin bu kısmında
anlatılmalıdır. Anlatılacak benzer buluş/teknoloji/ürünler, patent başvurusu/belgesi
koruması kapsamında olan yenilikler olabileceği gibi herhangi bir koruma kapsamında
olmayan ancak piyasada kullanımda olan teknikler de olabilir.

3. Buluşun Amacı

Buluşun, tekniğin bilinen durumundaki teknoloji ya da ürünlere kıyasla getirdiği yenilikler,
sağladığı avantajlar, ortadan kaldırdığı dezavantajlar veya çözdüğü problemler
anlatılmalıdır. Bu kısım için özellikle ayrı bir bölüm oluşturulmasına gerek yoktur. Bir
önceki bölümle beraber de anlatılabilir. Önemli olan, buluşunuzun çözdüğü problemlerin
ve sağladığı avantajların anlaşılabilecek şekilde ortaya konmasıdır.

4. Şekillerin açıklaması

Başvurunuzda resimler bulunuyorsa, bu resimlerdeki şekillerin kısa açıklamaları bir liste
halinde verilmelidir.

5. Şekillerdeki referansların açıklaması

Şekillerde bulunan parçalar, işlem adımları ve özellikler gibi unsurlar referans işaretleri ile
gösterilir. Bu kısımda, referans işaretleri ve açıklamaları aşağıdaki örnektekine benzer
şekilde (hangi referansın hangi parça/özellik için kullanıldığı) bir liste halinde
belirtilmelidir. Her parça/özellik için, farklı bir referans verilmelidir. Ancak, verilen
referanslar tarifnamenin her yerinde söz konusu parça/özellik için kullanılmalıdır.

6. Buluşun açıklaması

Bu kısım, şekil ve referansların açıklanmasından sonra, (teknolojik bilginin yaygınlaşmasını
sağlamak için) buluşun tüm detayı ile anlatılmaya başlandığı kısımdır. Bu anlatım
sırasında, parça ya da özellikten bahsedildikten hemen sonra ilgili referans işareti parantez
içinde yazılmalıdır.

7. Buluşun sanayiye uygulanma biçimi

Buluşun ne şekilde uygulanabileceği, nerede kullanılabileceği ve buluştan ne şekilde
yararlanılabileceği gibi konular belirtilmelidir.


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


KEMALPAŞA PATENT | PATENT TARİFNAME
KEMALPAŞA PATENT | PATENT İSTEMLER

KEMALPAŞA PATENT | PATENT İSTEMLER


Patent istemleri hazırlanırken aşağıda yazılı unsurlara dikkat edilmelidir.

1. İstemler, buluşun koruma talep edilen, yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerinin
belirtildiği alandır. Yani koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunması
istenen teknik özellikler istemlere yazılması gerekir. İstemlerde yazılmayan özellikler
yeni olsa bile korunamaz.

2. İstem sayfasının başına sadece “İSTEMLER” ifadesi yazılmalıdır.

3. İstemlerin dayanağı tarifnamedir. İstemlerde bahsedilen konuların tarifnamede mutlaka
açıklanmış olması gerekir. Dahası istemler, tarifnamede anlatılan buluşun
kapsamını aşamaz (tarifnamede bahsedilmemiş bir özellikten istemlerde bahsedilemez).

4. İstemler, buluşa konu olan tüm temel özellikleri içeren ana (bağımsız) istem
içermelidir. Bu ana istemdeki özelliklere ek olarak korunmak istenen alt teknik özellikler
varsa, bunlar da bağımlı istemler şeklinde düzenlenebilir. Bir patent başvurusunda ana
(bağımsız) istem bulunması zorunludur, ancak bağımlı istem bulunması zorunlu değildir
(bir başvuruda sadece bir istem bulunuyorsa, bu istem bağımsız istemdir). Bağımlı istem
sayısı birden fazla olabilir. Ancak bir başvuruda aynı kategoriye (ürün, yöntem, aparat veya
kullanım) ait birden fazla bağımsız istem içerebilmesi için aşağıda sayılan durumlardan
birinin oluşması gerekir:

a) Birden çok birbiriyle ilişkili ürünün bulunması.
b) Bir ürünün ya da aparatın farklı kullanımlarının bulunması.
c) Belirli bir probleme alternatif çözümler üretilirken bu alternatiflerin tek bir istemde
korunmasının uygunsuz olması.

Birden fazla istem olması durumunda, tüm bağımsız ve bağımlı istemler kendi aralarında
en uygun biçimde gruplandırılmalı ve her istem sırasıyla numaralandırılmalıdır (1, 2, vb.).

Aşağıda istemlerin birbirine bağlanmasıyla ilgili örnekler verilmiştir. Bu örneklerin
her birinin farklı bir başvurudan alındığı varsayılmalıdır.

A. Kabul edilebilir çoklu bağımlı istem örnekleri

İstem 5. İstem 3 veya 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği ---
İstem 5. Yukarıdaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği ---
İstem 16. İstem 1, 7, 12, veya 15’teki gibi bir cihaz olup, özelliği ---
İstem 8. 4-7 nolu istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği ---
İstem 10. İstem 1-3 veya 7-9’dan herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği
--- İstem 11. İstem 1, 2, ve 7-10’dan herhangi birindeki gibi bir cihaz olup,
özelliği ---

B. Kabul edilmeyen çoklu bağımlı istem örnekleri

- İstemin farklı istemlere alternatif yolla gönderme yapmaması:
İstem 5. İstem 3 ve 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği ---
İstem 5. İstem 3 ve/veya 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği ---
İstem 9. İstem 1-3’teki gibi bir cihaz olup, özelliği --
- İstem 9. İstem 1 ila 3’teki gibi bir cihaz olup,
özelliği --- İstem 9. İstem 1 ile 3’teki gibi bir cihaz
olup, özelliği ---
İstem 9. İstem 1 veya 2 ve 7 veya 8’deki gibi bir cihaz olup, özelliği ---
İstem 6. Yukarıdaki istemlerdeki gibi bir cihaz olup, özelliği ---
İstem 6. İstem 1, 2, 3, 4 ve/veya 5’teki gibi bir cihaz olup, özelliği ---
İstem 10. İstem 1-3 veya 7-9’daki gibi bir cihaz olup, özelliği ---

5. İstemin kendisinden sonraki bir isteme atıfta bulunması:
İstem 3. Aşağıdaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği ---
İstem 5. İstem 4 veya 8’deki gibi bir cihaz olup, özelliği --- - Farklı özelliklere sahip iki farklı istem grubunun aynı istemde kullanılması:

6. İstem 9. İstem 1 veya 4’teki cihazın istem 6, 7 veya 8’e göre üretim yöntemi olup, özelliği -

7. Her istem (bağımsız ya da bağımlı) iki parçalı şekilde yazılmalıdır. Birinci kısım,
“olup özelliği” ifadesinden önce gelen kısım olup burada tekniğin bilinen durumu ifade
edilir. Diğer bir ifadeyle, bu kısımda buluş, genel çerçevesi (buluş adı, amacı veya
özellikleri) ile belirtilmelidir. İkinci kısım ise, “olup özelliği” ifadesinden sonra gelen kısım
olup burada da yeni ve koruma talep edilen teknik özellikler belirtilir.

8. Başvuruda bağımlı istem ya da istemler kullanıldığı durumlarda, başlangıç
kısımlarında bağlı bulunduğu isteme atıfta (“İstem .....’deki ......” şeklinde) bulunulmalıdır.
Daha sonra (“olup özelliği” ifadesinden sonra) korunmak istenen alt teknik özellikler
belirtilmelidir.

Ürün/aparat istemleri:

1) Buluş, diş fırçası koruma kabı olup, özelliği;

-görsel unsurlar içeren, takılıp çıkarılabilir, değiştirilebilir en az bir üst parça,
-bu üst parçaların yerleştirildiği en az bir kapak,
-üst parçaların kapaklar üzerine takılıp çıkartılabilmesini sağlayan en az bir çentik (7) ile
bu çentiğin (7) geçtiği en az bir çentik girintisi (6) içermesidir.

2) İstem 1’e göre diş fırçası koruma kabı olup, özelliği;
-sol üst parça (1) ve sağ üst parça (2),bu üst parçaların yerleştirildiği sol kapak (3) ve sağ
kapak (4),

3) sol üst parça (1) ve sağ üst parçanın (2), sırasıyla sol kapak (3) ve sağ kapak (4) üzerine
takılıp çıkartılabilmesini sağlayan çentikler (7) ile bu çentiklerin (7) geçtiği çentik
girintileri (6) içermesidir.

Yöntem (metot) istemleri:
1) Buluş kapı üretim yöntemi olup özelliği;
- ahşap malzemenin kesilmesi (101),
- kesilen malzemenin boyanması (102),
- boya kuruduktan sonra kapı üzerine yapıştırıcı sürülmesi (103),
- kaplama malzemesinin yapıştırıcının üzerine konması (104),
- kapının preslenmesi (105),
işlem adımlarından oluşmasıdır.
2) İstem 1’deki kapı üretim yöntemi olup özelliği; ...............
3) İstem 1’deki kapı üretim yöntemi olup özelliği; kesilen malzemenin boyanması adımında ………

9. İstemlerde buluşun sadece teknik özelliklerinden bahsedilmelidir. İstemler, teknik yönü
bulunmayan özellikler (erişilmek istenen bir sonuç ya da buluşun sağladığı fayda vb.) ile
tanımlanamaz. Mesela, buluş konusu bir şemsiye olsun. Bu durumda, tek başına
“yağmurdan korunmak” istemler ile korunamaz. Bunun yerine, yağmurdan korunmayı
sağlayan teknik özellikler/parçalar istemlerde belirtilmelidir. Söz konusu özellik ve
parçalardan bahsedilirken, bu özelliklerle/parçalarla birlikte, amaçlanan sonuç ve sağlanan
fayda da belirtilebilir (“yağmurdan korunmayı sağlayan ............ sahip olmasıdır” şeklinde).

10. İstem tek cümle olarak yazılmalıdır. Nokta (.) işareti cümlenin sonunda ve bir adet
kullanılmalıdır. Gerektiği yerlerde virgül (,) ve noktalı virgül (;) kullanılabilir.


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


KEMALPAŞA PATENT | PATENT ÖZET VE RESİMLERİ


Patent başvuru dokümanlarında ayrıca ÖZET ve teknik resimler de bulunmaktadır.

Patent Özeti

- Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır, koruma kapsamının belirlenmesinde
ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.

- Özetin en başına “ÖZET”, bunun altına da buluş başlığı yazılmalıdır. Burada belirtilen
buluş başlığı, başvuru formu ve tarifnamenin başındaki başlıkla aynı olmalıdır.

Patent Teknik Resimler

1. Tarifnamede anlatılan buluşun gösterildiği teknik resim sayfalarıdır. Başvurularda
resim sayfalarının bulunması zorunlu değildir. Ancak, buluşun anlaşılmasını
kolaylaştırması bakımından, başvuruda resim sayfalarının da verilmesi tavsiye edilir. 

2. Resimler, çizim aletleri ile ya da çizim programları ile çizilen teknik resimler
olmalıdır. Akış şemaları ve diyagramlar teknik resim olarak kabul edilmektedir.
Fotoğraflar, tablolar, vb. resim olarak kabul edilmemektedir. Ancak buluşun başka türlü
gösteriminin mümkün olmadığı mikron düzeyde mikroskobik görüntüleme gerektiren bazı
durumlarda fotoğraf kullanılabilir. 

3. Resim sayfalarının numaralandırılması, diğerlerinden farklı olmalıdır. Bu
numaralandırma, “ilgili sayfanın numarası / toplam resim sayfası sayısı” şeklinde olmalıdır.
Örneğin, toplam üç resim sayfası varsa sayfa numaralandırması sırasıyla “1/3, 2/3, 3/3”
şeklinde olmalıdır. 

4. Aynı resim sayfası birkaç şekil içerebilir. İki veya daha fazla sayfa üzerinde bulunan
şekiller aslında bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde görünen
şekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya
getirilebileceği şekilde düzenlenir. Farklı şekiller sayfa veya sayfalar üzerinde, tercihen dikey
bir konumda, birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer bırakmadan
düzenlenir. Şekiller dikey konumda düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmı sayfanın sol
tarafında olacak biçimde yatay olarak düzenlenir. Farklı şekiller, sayfa numaralarından farklı
olarak, ardışık şekilde numaralandırılır.

5. Tarifnamede verilen tüm referans (parça) işaretleri şekillerde gösterilmelidir.

6. Tarifnamede bulunmayan referans numaraları, resimlerde de bulunmamalıdır. 

7. Resimlerde (şekil ve referans açıklamaları vb.) yazılı ifade kullanılmamalıdır. Yazılı
ifadeler yerine tarifnamede belirtilen referans işaretleri (“1” vb.) (oklar yardımıyla) ve şekil
numaraları (“Şekil 1” vb.) kullanılır. Sadece gerekli olduğu durumlarda, tek kelimeyi
(su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti vb.) geçmeyecek şekilde yazılı ifadeler kullanılabilir.

8. Resimlerde (siyah dışında) renk ve gölgelendirme kullanılmaz. Resimlerdeki
çizgiler yeterli koyulukta olmalıdır. Şekillerin içi boyalı, gölgeli, siyah veya başka bir
renk ile dolu olmamalıdır. Bunun yerine tarama çizgileri kullanılabilir. 

9. Resimler ve detayları üçte iki oranında küçültmede görülecek büyüklükte olmalıdır.

10.Resimler sayfa kenarlarına çok yakın ya da sayfa dışına taşacak kadar
büyük çizilmemelidir.

11. Resimlerde buluşla ilgili olmayan gereksiz çizimler (antet, çerçeve vb.) bulunmamalıdır.

12. Bültende yayımlanması istenen resim ilk sayfada verilmelidir.


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


KEMALPAŞA PATENT | PATENT ÖZET VE RESİMLERİ

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)


Kemalpaşa Patent | Patent ve buluş nedir?
Kemalpaşa Patent | Patent ve faydalı model arasındaki fark nedir?
Kemalpaşa Patent | Markama patent alabilir miyim?
Kemalpaşa Patent | Patent başvurusu hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?
Kemalpaşa Patent | Patent başvurusunda bulunurken vekil tutmak zorunlu mu?
Kemalpaşa Patent | Patent maliyetleri ne kadardır?
Kemalpaşa Patent | Buluşumu noterden tasdik ettirince yasal bir koruma elde etmiş olur muyum?
Kemalpaşa Patent | Buluşumun yeni olup olmadığını internette araştırabilir miyim ve patent dökümanlarına ulaşabilir miyim?
Kemalpaşa Patent | Patent dökümanlarında ne tür bilgiler yer alır?


ONLINE TESCİL


Kemalpaşa Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz.


İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR


ONLINE PATENT BAŞVURU ONLINE FAYDALI MODEL BAŞVURU

DİĞER HİZMETLER

Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz.


PATENT NEDİR

Patent Nedir; buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkına patent denir.

PATENT BAŞVURUSU NASIL YAPILR

Ön araştırma, başvuru formu, tarifname, özet ve  resimler DAHİL Patent başvurusu nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.

PATENT FİYATLARI

Kemalpaşa Patent, resmi TÜRKPATENT  patent fiyatları, danışmanlık, başvuru ve süreç içindeki toplam patent ücretlerini buradan inceleyebilirsiniz.


PATENT SORGULAMA 

Patent sorgulama nedir ve nasıl yapılması gerektiği, patent sorgulama yapacağınız ulusal ve uluslarası web sayfalarını bulabilirsiniz.

PATENT NEREDEN VE NASIL ALINIR

Başvuru, araştırma  raporları, yayın, itirazlar ve belge dahil Patent nereden ve nasıl alındığı anlatılmaktadır.

PATENT HAKKI NEDİR

Patent hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Patent haklarına ilişkin diğer ayrıntılar için tıklayınız.


PATENT ARAŞTIRMA

Patent araştırma yapabileceğiniz web sayfaları ve diğer kaynakları, araştırma kriterlerini ve ayrıntılı uzman görüşlerini burada bulabilirsiniz.

FAYDALI MODEL BAŞVURU VE TESCİL

Faydalı model nedir, faydalı model başvuru ve tescil süreçlerini ve ön araştırma kaynaklarını bulabilirsiniz.

FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ

Resmi TÜRKPATENT Faydalı model ücretlerini, danışmanlık ve hizmet ücretlerini ve ortalama toplam maliyetleri buradan inceleyebilirsiniz.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır Patent başvurusu nasıl yapılır, patent ön araştırma, patent başvuru formu, tarifname, özet ve teknik resimlerin nasıl hazırlanacağını bulabilirsiniz. Patent 25-10-2021
Patent Başvurusu Nasıl Yapılır Patent Başvurusu Nasıl Yapılır, Patent Ön Aştırma, Patent Başvuru Formu, Patent Tarifname, Patent İstemleri, Patent Özeti ve Patent başvurusundaki resimlerim nasıl olması gerektiği konuları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT ) nezdinde yapılacak patent başvurusunda aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır. Kemalpaşa Patent ' in detaylı açıkladığı  Patent Nereden ve Nasıl Alınır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Araştırma ve Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı ve Faydalı Model Başvuru ve Tescil yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz. Yukarıdaki maddeler halinde yazılı başvuru unsurlarının hazırlanması ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda yer almaktadır:   Hepsini Göster Menu Patent Ön Araştırma Patent Başvuru Formu Patent Başvuru Ücreti Patent Tarifname Patent İstemler Patent Özet ve Resimler Online Tescil Diğer Hizmetler KEMALPAŞA PATENT | PATENT ÖN ARAŞTIRMA Kemalpaşa Patent olarak, patent başvuru yapmadan önce buluş konusu teknik alan ile ilgili ön araştırma yapılmasını tavsiye ediyoruz. Birçok başvuru, yeni olmaması nedeniyle patent başvuru sürecinde belge alamamakta veyamahkemelerde dava konusu yapılmaktadır. Gerek başvuru öncesi yapılan Ar-Ge maliyetleri, patent başvurusu için ödenen resmi ve danışmanlık ücretleri ve en önemlisi zaman kaybı gibi telafisi güç zararları engellemek için mutlaka ön araştırma yaparak, başvurunun yeni olup olmadığı konusunda kesin olmasa bile biraz bilgi ve fikre sahip olmanın önemli olacağını hatırlatmak isteriz.  Kemalpaşa Patent uzmanlarınca hazırlanan Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı, mutlaka incelemenizi öneriyoruz. Başvuru öncesi Türk Patent ve Marka Kurumundan ücretini ödemek kaydıyla ön araştırma yaptırabileceğiniz gibi, Ön araştırmayı kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için yayımlanmış patent dokümanlarına ücretsiz erişim sağlayan internet sitelerini aşağıda bulabilirsiniz. 1. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Patent Sorgulama ve Araştırma- Detaylı Arama: https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/detayli - Gelişmiş Arama: https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/gelismis-arama 2. Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO) online patent araştırma veri tabanıdır. Çeşitli ülke vepatent sistemlerinden 80 milyonun üzerinde patent dokümanına ulaşabilirsiniz. https://worldwide.espacenet.com/  veya http://tr.espacenet.com/ 3. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) online patent araştırma veri tabanıdır.Bu veri tabanı ile 33 milyonun üzerinde patent dokümanına ulaşabilirsinizhttp://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf 4. ABD Patent Ofisi’nin (USPTO) online patent araştırma veri tabanıdır. http://www.uspto.gov/patents/process/search/ 5. Google firmasının online patent araştırma veri tabanıdır. Veri tabanı ile ABD patentdokümanlarına ulaşabilirsiniz. http://www.google.com/patents 6. Ayrıca, birçok ulusal ve bölgesel patent ofisinin internet siteleri içinhttp://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp   HEMEN ARAYINIZ (PATENT FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Nedir Buluş Nedir Patent Başvurusu Nasıl Yapılır Patent Fiyatları Diğer İlgili Konular Patent Araştırma Patent Nereden Ve Nasıl Alınır Faydalı Model Başvuru ve Tescil Faydalı Model Ücretleri Online Patent BaşvurusuOnline Faydalı Model Başvurusu KEMALPAŞA PATENT | PATENT BAŞVURU FORMU Patent başvuru formunda aşağıdaki unsurlar bulunmaktadır.1. Başvuru Bilgileri- Başvuru Şekli- Erken Yayın Talebi- Türkçe Çeviri Süre Talebi- Referans Numarası- Patent Sınıfı- Tarifname Dili- Buluş Başlığı - Tarifname - İstem- Özet- Resim2. Başvuru Sahibi- Adı-Soyadı/Unvanı- Adres- Uğruğu- TC Kimlik/Vergi Numarası3. Buluş Sahibi- Adı-Soyadı- Adres- TC Kimlik Numarası- Uyruğu4. Rüçhan BilgileriRüçhan Çeşidi,  Ülke Sergi Adı, Başvuru Numarası ve Tarih5. Vekil BilgisiBaşvuru vekil veya vekil firma aracılığıyla yapılıyorsa vekil bilgisi  yazılmalıdır.6. Ödeme Bilgisi- Ödeme Şekli- Dekont/Ödeme Tarihi:- Dekont/Provizyon Numarası:- Tutar7. Fatura BilgisiÖdeme yapan şahıs/şirket bilgileri8. Diğer Başvuru Sahipleri(Başvuru Sahibinin Birden Fazla Olması Durumunda Bilgiler Bu Alanda Yer Alacaktır)9. Diğer Buluş Sahipleri(Birden Fazla Buluş Sahibi Olması Durumunda Bilgiler Bu Alanda Yer Alacaktır)10. Diğer Rüçhan Bilgileri(Birden Fazla Rüçhan Olması Durumunda Bilgiler Bu Alanda Yer Alacaktır) HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Sorgulama Patent Hakkı Nedir Faydalı Model Nedir Patent Mevzuat Diğer İlgili Konular Patent Sorgulama Patent Alma Yurtdışı Patent Tescil 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Marka TescilTasarım Tescil KEMALPAŞA PATENT | PATENT BAŞVURU ÜCRETİ Patent başvuru ücreti, başvuruyla birlikte veya başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içindeTürk Patent ve Marka Kurumu' na ödenmeli ve ödemenin yapıldığını gösteren bilgiTÜRKPATENT'  e gönderilmelidir.Rüçhanlı başvuru ücretleri, Çevrimiçi (Online) Evrak(ÇES) sistemi üzerinde başvuru formu oluştururken rüçhan bilgileri kısmında belirtilen rüçhan sayısına göre değişmektedir. Patent başvuru ücretleri, yıllık sicil kayıt ücretlerini araştırma ve inceleme resmi ücretleri ve hizmet ücretlerini ve ortalama toplam maliyetleri patent fiyatları ve faydalı model ücretleri başlıklı yazımızdan inceleyebilirsiniz. Başvuru aşamasında tarifname takımı Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret ÖrgütüKuruluş Anlaşmasına taraf veya karşılıklılık ilkesini uygulayan devletlerin resmî dillerindenbiri ile verilebilir. Patent veya faydalı model başvurularında, Türkçe çeviriler herhangi bir bildirime gerekolmaksızın başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesi gerekmektedir. HEMEN ARAYINIZ (PATENT FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmenlik Patent İşbirliği Anlaşması PCT Avrupa Patent Sözleşmesi uygulama Yönetmenliği Paris Sözleşmesi Diğer İlgili Konular 5147 Sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun Entegre Devre Topografyaları Yönetmenlik Telif Hakları Patent Destek ve Teşvikler Online Patent BaşvurusuOnline Faydalı Model Başvurusu KEMALPAŞA PATENT | PATENT TARİFNAME Patent tarifname hazırlanırken aşağıdaki tüm unsurlar dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde şekli noksanlık nedeniyle Türk Patent ve Marka Kurumu noksan bildirimi yapmakta ve iki ay içinde ilgili noksanların giderilmesini istemektedir. Noksanların giderilmemesi veya yasal mevzuata uygun noksanlarının tamamlanmaması nedeniyle  patent başvurusu re'sen reddedilmektedir.- Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı en önemli kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olarak yazılması gerekmektedir.- Tarifnamenin en başına “TARİFNAME”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılması gerekir.Buluş başlığı, başvuru formu ve özet sayfasındaki başlıkla aynı olması gerekmektedir.- Buluşun anlaşılır olmasını sağlamak adına, tarifnamenin aşağıdaki kısımlardan oluşmasıtavsiye edilmektedir.1. Teknik AlanBuluşun hangi teknik alanla ilgili olduğu bu kısımda kısaca (birkaç cümle ile) belirtilir.Örnek:Buluş, ................. ile ilgilidir. 2. Tekniğin Bilinen DurumuBuluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için yurt içi ve yurt dışındaki benzerbuluş, teknoloji ya da ürünler (tekniğin bilinen durumu) tarifnamenin bu kısmındaanlatılmalıdır. Anlatılacak benzer buluş/teknoloji/ürünler, patent başvurusu/belgesikoruması kapsamında olan yenilikler olabileceği gibi herhangi bir koruma kapsamındaolmayan ancak piyasada kullanımda olan teknikler de olabilir. 3. Buluşun AmacıBuluşun, tekniğin bilinen durumundaki teknoloji ya da ürünlere kıyasla getirdiği yenilikler,sağladığı avantajlar, ortadan kaldırdığı dezavantajlar veya çözdüğü problemleranlatılmalıdır. Bu kısım için özellikle ayrı bir bölüm oluşturulmasına gerek yoktur. Birönceki bölümle beraber de anlatılabilir. Önemli olan, buluşunuzun çözdüğü problemlerinve sağladığı avantajların anlaşılabilecek şekilde ortaya konmasıdır. 4. Şekillerin açıklamasıBaşvurunuzda resimler bulunuyorsa, bu resimlerdeki şekillerin kısa açıklamaları bir listehalinde verilmelidir. 5. Şekillerdeki referansların açıklamasıŞekillerde bulunan parçalar, işlem adımları ve özellikler gibi unsurlar referans işaretleri ilegösterilir. Bu kısımda, referans işaretleri ve açıklamaları aşağıdaki örnektekine benzerşekilde (hangi referansın hangi parça/özellik için kullanıldığı) bir liste halindebelirtilmelidir. Her parça/özellik için, farklı bir referans verilmelidir. Ancak, verilenreferanslar tarifnamenin her yerinde söz konusu parça/özellik için kullanılmalıdır. 6. Buluşun açıklamasıBu kısım, şekil ve referansların açıklanmasından sonra, (teknolojik bilginin yaygınlaşmasınısağlamak için) buluşun tüm detayı ile anlatılmaya başlandığı kısımdır. Bu anlatımsırasında, parça ya da özellikten bahsedildikten hemen sonra ilgili referans işareti paranteziçinde yazılmalıdır. 7. Buluşun sanayiye uygulanma biçimiBuluşun ne şekilde uygulanabileceği, nerede kullanılabileceği ve buluştan ne şekildeyararlanılabileceği gibi konular belirtilmelidir. HEMEN ARAYINIZ (PATENT FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Firmaları Şirketleri Büroları ve Danışmanlarının Seçimi Tasarım Tescil Ücretleri Hukuki Danışmanlık Hakkımızda Diğer İlgili Konular Marka Sorgulama Marka Tescil İsim Tescil Sorgulama İsim Tescili Online Patent BaşvurusuOnline Faydalı Model Başvurusu KEMALPAŞA PATENT | PATENT İSTEMLER Patent istemleri hazırlanırken aşağıda yazılı unsurlara dikkat edilmelidir.1. İstemler, buluşun koruma talep edilen, yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerininbelirtildiği alandır. Yani koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunmasıistenen teknik özellikler istemlere yazılması gerekir. İstemlerde yazılmayan özellikleryeni olsa bile korunamaz. 2. İstem sayfasının başına sadece “İSTEMLER” ifadesi yazılmalıdır.3. İstemlerin dayanağı tarifnamedir. İstemlerde bahsedilen konuların tarifnamede mutlakaaçıklanmış olması gerekir. Dahası istemler, tarifnamede anlatılan buluşunkapsamını aşamaz (tarifnamede bahsedilmemiş bir özellikten istemlerde bahsedilemez). 4. İstemler, buluşa konu olan tüm temel özellikleri içeren ana (bağımsız) istemiçermelidir. Bu ana istemdeki özelliklere ek olarak korunmak istenen alt teknik özelliklervarsa, bunlar da bağımlı istemler şeklinde düzenlenebilir. Bir patent başvurusunda ana(bağımsız) istem bulunması zorunludur, ancak bağımlı istem bulunması zorunlu değildir(bir başvuruda sadece bir istem bulunuyorsa, bu istem bağımsız istemdir). Bağımlı istemsayısı birden fazla olabilir. Ancak bir başvuruda aynı kategoriye (ürün, yöntem, aparat veyakullanım) ait birden fazla bağımsız istem içerebilmesi için aşağıda sayılan durumlardanbirinin oluşması gerekir: a) Birden çok birbiriyle ilişkili ürünün bulunması.b) Bir ürünün ya da aparatın farklı kullanımlarının bulunması.c) Belirli bir probleme alternatif çözümler üretilirken bu alternatiflerin tek bir istemdekorunmasının uygunsuz olması. Birden fazla istem olması durumunda, tüm bağımsız ve bağımlı istemler kendi aralarındaen uygun biçimde gruplandırılmalı ve her istem sırasıyla numaralandırılmalıdır (1, 2, vb.). Aşağıda istemlerin birbirine bağlanmasıyla ilgili örnekler verilmiştir. Bu örneklerinher birinin farklı bir başvurudan alındığı varsayılmalıdır. A. Kabul edilebilir çoklu bağımlı istem örnekleriİstem 5. İstem 3 veya 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği ---İstem 5. Yukarıdaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği ---İstem 16. İstem 1, 7, 12, veya 15’teki gibi bir cihaz olup, özelliği ---İstem 8. 4-7 nolu istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği ---İstem 10. İstem 1-3 veya 7-9’dan herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği--- İstem 11. İstem 1, 2, ve 7-10’dan herhangi birindeki gibi bir cihaz olup,özelliği --- B. Kabul edilmeyen çoklu bağımlı istem örnekleri- İstemin farklı istemlere alternatif yolla gönderme yapmaması:İstem 5. İstem 3 ve 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği ---İstem 5. İstem 3 ve/veya 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği ---İstem 9. İstem 1-3’teki gibi bir cihaz olup, özelliği --- İstem 9. İstem 1 ila 3’teki gibi bir cihaz olup,özelliği --- İstem 9. İstem 1 ile 3’teki gibi bir cihazolup, özelliği ---İstem 9. İstem 1 veya 2 ve 7 veya 8’deki gibi bir cihaz olup, özelliği ---İstem 6. Yukarıdaki istemlerdeki gibi bir cihaz olup, özelliği ---İstem 6. İstem 1, 2, 3, 4 ve/veya 5’teki gibi bir cihaz olup, özelliği ---İstem 10. İstem 1-3 veya 7-9’daki gibi bir cihaz olup, özelliği --- 5. İstemin kendisinden sonraki bir isteme atıfta bulunması:İstem 3. Aşağıdaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği ---İstem 5. İstem 4 veya 8’deki gibi bir cihaz olup, özelliği --- - Farklı özelliklere sahip iki farklı istem grubunun aynı istemde kullanılması:6. İstem 9. İstem 1 veya 4’teki cihazın istem 6, 7 veya 8’e göre üretim yöntemi olup, özelliği -7. Her istem (bağımsız ya da bağımlı) iki parçalı şekilde yazılmalıdır. Birinci kısım,“olup özelliği” ifadesinden önce gelen kısım olup burada tekniğin bilinen durumu ifadeedilir. Diğer bir ifadeyle, bu kısımda buluş, genel çerçevesi (buluş adı, amacı veyaözellikleri) ile belirtilmelidir. İkinci kısım ise, “olup özelliği” ifadesinden sonra gelen kısımolup burada da yeni ve koruma talep edilen teknik özellikler belirtilir. 8. Başvuruda bağımlı istem ya da istemler kullanıldığı durumlarda, başlangıçkısımlarında bağlı bulunduğu isteme atıfta (“İstem .....’deki ......” şeklinde) bulunulmalıdır.Daha sonra (“olup özelliği” ifadesinden sonra) korunmak istenen alt teknik özelliklerbelirtilmelidir. Ürün/aparat istemleri:1) Buluş, diş fırçası koruma kabı olup, özelliği;-görsel unsurlar içeren, takılıp çıkarılabilir, değiştirilebilir en az bir üst parça,-bu üst parçaların yerleştirildiği en az bir kapak,-üst parçaların kapaklar üzerine takılıp çıkartılabilmesini sağlayan en az bir çentik (7) ilebu çentiğin (7) geçtiği en az bir çentik girintisi (6) içermesidir.2) İstem 1’e göre diş fırçası koruma kabı olup, özelliği; -sol üst parça (1) ve sağ üst parça (2),bu üst parçaların yerleştirildiği sol kapak (3) ve sağkapak (4),3) sol üst parça (1) ve sağ üst parçanın (2), sırasıyla sol kapak (3) ve sağ kapak (4) üzerinetakılıp çıkartılabilmesini sağlayan çentikler (7) ile bu çentiklerin (7) geçtiği çentikgirintileri (6) içermesidir. Yöntem (metot) istemleri:1) Buluş kapı üretim yöntemi olup özelliği;- ahşap malzemenin kesilmesi (101),- kesilen malzemenin boyanması (102),- boya kuruduktan sonra kapı üzerine yapıştırıcı sürülmesi (103),- kaplama malzemesinin yapıştırıcının üzerine konması (104),- kapının preslenmesi (105),işlem adımlarından oluşmasıdır.2) İstem 1’deki kapı üretim yöntemi olup özelliği; ...............3) İstem 1’deki kapı üretim yöntemi olup özelliği; kesilen malzemenin boyanması adımında ……… 9. İstemlerde buluşun sadece teknik özelliklerinden bahsedilmelidir. İstemler, teknik yönübulunmayan özellikler (erişilmek istenen bir sonuç ya da buluşun sağladığı fayda vb.) iletanımlanamaz. Mesela, buluş konusu bir şemsiye olsun. Bu durumda, tek başına“yağmurdan korunmak” istemler ile korunamaz. Bunun yerine, yağmurdan korunmayısağlayan teknik özellikler/parçalar istemlerde belirtilmelidir. Söz konusu özellik veparçalardan bahsedilirken, bu özelliklerle/parçalarla birlikte, amaçlanan sonuç ve sağlananfayda da belirtilebilir (“yağmurdan korunmayı sağlayan ............ sahip olmasıdır” şeklinde). 10. İstem tek cümle olarak yazılmalıdır. Nokta (.) işareti cümlenin sonunda ve bir adetkullanılmalıdır. Gerektiği yerlerde virgül (,) ve noktalı virgül (;) kullanılabilir. HEMEN ARAYINIZ (PATENT FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Tasarım Tescil Sorgulama Tasarım Tescili Marka Patent Satılık Markalar Diğer İlgili Konular Kampanyalar Marka Tescilsu Nasıl Yapılmalıdır Blog Bize Ulaşın Online Patent BaşvurusuOnline Faydalı Model Başvurusu KEMALPAŞA PATENT | PATENT ÖZET VE RESİMLERİ Patent başvuru dokümanlarında ayrıca ÖZET ve teknik resimler de bulunmaktadır.Patent Özeti- Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır, koruma kapsamının belirlenmesindeve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.- Özetin en başına “ÖZET”, bunun altına da buluş başlığı yazılmalıdır. Burada belirtilenbuluş başlığı, başvuru formu ve tarifnamenin başındaki başlıkla aynı olmalıdır. Patent Teknik Resimler1. Tarifnamede anlatılan buluşun gösterildiği teknik resim sayfalarıdır. Başvurulardaresim sayfalarının bulunması zorunlu değildir. Ancak, buluşun anlaşılmasınıkolaylaştırması bakımından, başvuruda resim sayfalarının da verilmesi tavsiye edilir. 2. Resimler, çizim aletleri ile ya da çizim programları ile çizilen teknik resimlerolmalıdır. Akış şemaları ve diyagramlar teknik resim olarak kabul edilmektedir.Fotoğraflar, tablolar, vb. resim olarak kabul edilmemektedir. Ancak buluşun başka türlügösteriminin mümkün olmadığı mikron düzeyde mikroskobik görüntüleme gerektiren bazıdurumlarda fotoğraf kullanılabilir. 3. Resim sayfalarının numaralandırılması, diğerlerinden farklı olmalıdır. Bunumaralandırma, “ilgili sayfanın numarası / toplam resim sayfası sayısı” şeklinde olmalıdır.Örneğin, toplam üç resim sayfası varsa sayfa numaralandırması sırasıyla “1/3, 2/3, 3/3”şeklinde olmalıdır. 4. Aynı resim sayfası birkaç şekil içerebilir. İki veya daha fazla sayfa üzerinde bulunanşekiller aslında bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde görünenşekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir arayagetirilebileceği şekilde düzenlenir. Farklı şekiller sayfa veya sayfalar üzerinde, tercihen dikeybir konumda, birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer bırakmadandüzenlenir. Şekiller dikey konumda düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmı sayfanın soltarafında olacak biçimde yatay olarak düzenlenir. Farklı şekiller, sayfa numaralarından farklıolarak, ardışık şekilde numaralandırılır. 5. Tarifnamede verilen tüm referans (parça) işaretleri şekillerde gösterilmelidir.6. Tarifnamede bulunmayan referans numaraları, resimlerde de bulunmamalıdır. 7. Resimlerde (şekil ve referans açıklamaları vb.) yazılı ifade kullanılmamalıdır. Yazılıifadeler yerine tarifnamede belirtilen referans işaretleri (“1” vb.) (oklar yardımıyla) ve şekilnumaraları (“Şekil 1” vb.) kullanılır. Sadece gerekli olduğu durumlarda, tek kelimeyi(su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti vb.) geçmeyecek şekilde yazılı ifadeler kullanılabilir. 8. Resimlerde (siyah dışında) renk ve gölgelendirme kullanılmaz. Resimlerdekiçizgiler yeterli koyulukta olmalıdır. Şekillerin içi boyalı, gölgeli, siyah veya başka birrenk ile dolu olmamalıdır. Bunun yerine tarama çizgileri kullanılabilir. 9. Resimler ve detayları üçte iki oranında küçültmede görülecek büyüklükte olmalıdır.10.Resimler sayfa kenarlarına çok yakın ya da sayfa dışına taşacak kadarbüyük çizilmemelidir. 11. Resimlerde buluşla ilgili olmayan gereksiz çizimler (antet, çerçeve vb.) bulunmamalıdır.12. Bültende yayımlanması istenen resim ilk sayfada verilmelidir. HEMEN ARAYINIZ (PATENT FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Web Tasarım Fiyatları Logo Tasarımı Kurumsal Web Tasarım Hazır Web Sitesi Diğer İlgili Konular Tasarım Nedir Yurtdışı Tasarım Tescil Tasarım Tescil İtiraz Tasarım Tescilinin İptali Online Patent BaşvurusuOnline Faydalı Model Başvurusu Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Kemalpaşa Patent | Patent ve buluş nedir? Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patent alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir. Buluş ise tarım dahil sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanır. Kemalpaşa Patent | Patent ve faydalı model arasındaki fark nedir? Faydalı Model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yurt içinde özellikle KOBİ'lerimiz ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir. Buluşu için Patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi kendisi karar verir. Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir. Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda, mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur. Kemalpaşa Patent | Markama patent alabilir miyim? Hayır. Başvuru sahipleri tarafından sıkça sorulan bu yanlış soru, marka ve patent kavramlarının tam olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Marka; işletmelerin mal ve hizmetleri için ayırt edici özelliği olan sözcükler, şekiller, harfler ve sayılardan oluşabilen her türlü işarete verilen addır. Markalar da Türk Patent ve Marka Kurumu'nda tescil ettirilir. Patent ise, teknik özelliği olan buluşların korunması hakkında kullanılan bir terimdir. Kemalpaşa Patent | Patent başvurusu hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir? Patent başvurusu hazırlamadan önce mutlaka, "Patent/Faydalı Model Başvuru Kılavuzunu dikkatlice okunması gerekir. Bu kılavuz doğrultusunda hazırlanan başvurular şekli eksiklik aşamasında problemsiz olarak işlem görür. Şekli açıdan eksik bulunan başvurular düzeltilmesi için başvuru sahibine tekrar gönderilir ve bu da işlem sürecinin uzamasına yol açan bir faktördür. Kemalpaşa Patent | Patent başvurusunda bulunurken vekil tutmak zorunlu mu? Türk başvuru sahipleri ve için Türk Patent nezdinde yapılan işlemlerde vekil tutma zorunluluğu yoktur. Patent ya da Faydalı Model başvurularını başvuru sahipleri kendileri de hazırlayıp takip edebilir. Ancak, patent başvurusunun yapılması ve daha sonraki sürecin takibi, teknik ve hukuki bilgi gerektirdiğinden, başvuru sahipleri için vekil tutmaları tavsiye edilebilir. Burada bahsedilen vekiller herhangi bir kişi değil, Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıtlı, vekillik sınavında başarılı olmuş kişilerdir. Kemalpaşa Patent | Patent maliyetleri ne kadardır? Patentler için net bir maliyet vermek mümkün değildir. Başvurudan belge aşamasına kadar ödenecek ücretler çeşitlilik göstermekte ve daha sonraki 20 yıllık koruma süresi boyunca ödenecek yıllık ücretler her yıl yeniden düzenlenmektedir. İnternet sitemizde ve başvuru kılavuzlarında yayınlanan ücret tablolarından bilgi alınabilir. Ayrıca yurt dışında koruma elde etmek için yapılan başvurular için de farklı Patent ücretleri söz konusudur. Ödenecek ücretler koruma talep edilecek her ülke için farklılık gösterir. Kemalpaşa Patent | Buluşumu noterden tasdik ettirince yasal bir koruma elde etmiş olur muyum? Hayır. Noterden tasdik ettirilmiş buluşa dair bir açıklamanın patent hakkı sağlaması mümkün değildir. Buluşlara patent koruma hakkı sağlayan ülkemizdeki tek yetkili kuruluş Türk Patent ve Marka Kurumudur. Kemalpaşa Patent | Buluşumun yeni olup olmadığını internette araştırabilir miyim ve patent dökümanlarına ulaşabilir miyim? Başvuru yapmadan önce buluşunuzun yeni olup olmadığı hakkında ön araştırma yapmanız ya da Enstitümüzde yaptırmanız tavsiye edilir. Enstitümüzün internet sayfasından buluş başlığı üzerinden anahtar kelimelerle, ya da Avrupa Patent Ofisinin http://ep.espacenet.com sitesinden patent dokümanları üzerinden araştırma yapılması mümkündür. Ayrıntılı bilgi için başvuru kılavuzuna bakınız. Kemalpaşa Patent | Patent dökümanlarında ne tür bilgiler yer alır? Patent dokümanlarında, buluş konusunda uzman bir kişinin dokümanı okuduğunda buluşu uygulayabileceği kadar açık ve ayrıntılı yazılmış teknik bilgiler ve başvuruda verilmişse teknik çizimler bulunur. Patente ait başvuru ya da belge numarasını veya başvuru ve buluş sahibini biliyorsanız ve başvuru yayınlanmışsa, bu yerli ya da yabancı dokümana internetten yine http://ep.espacenet.com ağlantısından erişim mümkündür. ONLINE TESCİL Kemalpaşa Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz. İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR ONLINE PATENT BAŞVURU ONLINE FAYDALI MODEL BAŞVURU DİĞER HİZMETLER Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz. PATENT NEDİR Patent Nedir; buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkına patent denir. PATENT BAŞVURUSU NASIL YAPILR Ön araştırma, başvuru formu, tarifname, özet ve  resimler DAHİL Patent başvurusu nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. PATENT FİYATLARI Kemalpaşa Patent, resmi TÜRKPATENT  patent fiyatları, danışmanlık, başvuru ve süreç içindeki toplam patent ücretlerini buradan inceleyebilirsiniz. PATENT SORGULAMA  Patent sorgulama nedir ve nasıl yapılması gerektiği, patent sorgulama yapacağınız ulusal ve uluslarası web sayfalarını bulabilirsiniz. PATENT NEREDEN VE NASIL ALINIR Başvuru, araştırma  raporları, yayın, itirazlar ve belge dahil Patent nereden ve nasıl alındığı anlatılmaktadır. PATENT HAKKI NEDİR Patent hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Patent haklarına ilişkin diğer ayrıntılar için tıklayınız. PATENT ARAŞTIRMA Patent araştırma yapabileceğiniz web sayfaları ve diğer kaynakları, araştırma kriterlerini ve ayrıntılı uzman görüşlerini burada bulabilirsiniz. FAYDALI MODEL BAŞVURU VE TESCİL Faydalı model nedir, faydalı model başvuru ve tescil süreçlerini ve ön araştırma kaynaklarını bulabilirsiniz. FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ Resmi TÜRKPATENT Faydalı model ücretlerini, danışmanlık ve hizmet ücretlerini ve ortalama toplam maliyetleri buradan inceleyebilirsiniz.
8780/23.Sk.Küçük Çiğli, 35610 Aosb/Çiğli/İzmir +90 212 212 35 17 Kemalpaşa Patent

Kemalpaşa Patent Logo

HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

Bülent AYDIN
Bülent AYDIN
Yayınlama Tarihi: 25-10-2021

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.Ayrıca, marka şehir proje kapsa..

Takip Edin